آشنایی با مفهوم لوکس در دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

آشنایی با مفهوم لوکس در دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

لوکس LUX چیست؟ آشنایی با کلمه LUX (به اختصار lx) واحد بین‌المللی شدت نور در استاندارد SI می‌باشد. به بیان دیگر میزان شدت نوری است که چ...

ادامه مطلب