دستگاه های حضور و غیاب جهت جلوگیری از شیوع کرونا

دستگاه های حضور و غیاب جهت جلوگیری از شیوع کرونا

با توجه به شرایط فعلی به وجود آمده و شیوع کرونا در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، برآن شدیم محصولات جدید حضور و غیاب بدون تماس با سنس...

ادامه مطلب

How does a metal detector gate work?

چگونه گیت فلزیاب یا همان گیت بازرسی فلزیاب کار می کنند؟

هرکسی که با هواپیما سفر کرده باشد احتمالاً از گیت بازرسی فلزیاب عبور کرده است. کلیه دسترسی های عمومی به فرودگاه از طریق ترمینال هدایت م...

ادامه مطلب

سیستم کنترل تردد اتاق سرور

لزوم استفاده از دستگاه کنترل تردد برای اتاق سرور

اتاق سرور و دیتا سنتر جزو بخش های مهم هر سازمان و گنجینه اطلاعات است. تردد عمومی در این اتاق ممکن نبوده و تنها افراد خاص و مسئولین اجاز...

ادامه مطلب