دستگاه های حضور و غیاب جهت جلوگیری از شیوع کرونا

دستگاه های حضور و غیاب جهت جلوگیری از شیوع کرونا

با توجه به شرایط فعلی به وجود آمده و شیوع کرونا در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، برآن شدیم محصولات جدید حضور و غیاب بدون تماس با سنس...

ادامه مطلب