پد امضا

وسیله ای برای ثبت امضا اشخاص به صورت الکترونیکی که در مراکز قضایی و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان دولت مورد استفاده قرار میگیرد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه