پچ پنل بر اساس نوع آداپتورها و نحوه ی دسترسی، دارای انواع مختلفی است. آداپتور های درون پچ پنل های فیبر نوری می توانند به شکل های مختلف باشند. در اغلب پچ پنل های فیبر نوری، تمامی آداپتورها یکسان هستند اما اگر بیش از یک نوع کانکتور فیبر نوری استفاده شده باشد، ممکن است نیاز باشد از پچ پنل هایی با آداپتور های هایبرید استفاده شود. این نوع از آداپتورها می توانند برای اتصال انواع کانکتور به کابلهای فیبر نوری بکار گرفته شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.