با توجه به آنلاین بودن تمامی فرآیند های خرید و ارسال کالا در مجموعه راما سیستم پیشنهاد می شود تمامی درخواست های خود را به صورت آنلاین انجام دهید و در صورت نیاز قبل از مراجعه حضوری ، با واحد اداری راما سیستم هماهنگی های لازم را به عمل آورید .