آیا اسکنر اشعه ایکس می تواند به وسایل الکترونیکی شما آسیب برساند؟

اشعه ایکس چیست؟ پرتوهای ایکس نوعی تابش الکترومغناطیسی شبیه به نور مرئی هستند، با این تفاوت که طول موج بسیار کوتاه‌تر و فرکانس بسیار با...

ادامه مطلب

آشنایی با مشکلات دستگاه های حضور و غیاب در فصل سرما

آشنایی با مشکلات دستگاه های حضور و غیاب در فصل سرما گاهی عملکرد اسکنر اثر انگشت در هوای سرد مختل شده و شناسایی و ثبت تردد کارکنان به س...

ادامه مطلب