اسکنر اثر انگشت و کارتخوان Combo+300

اسکنر اثر انگشت و کارتخوان برای اولین بار و بصورت کاملا خلاقانه به منظور مرتفع کردن نیاز داخلی، طراحی و ساخته شده است

اسکنر اثر انگشت و کارتخوان Combo+300 افزایش امنیت و حریم خصوصی در این مدل Combo+300 اسکنر اثر انگشت و کارتخوان امنیت رمز کارت به دلیل...

ادامه مطلب