راما سیستم

راما سیستم


محصولات

دستگاه حضور و غیاب چیست؟

0


دستگاه حضور و غیاب چیست؟

منتشر شده در 1402/02/17

دستگاه حضور و غیاب سیستمی است که در یک محیط کاری برای ثبت ورود و خروج کارمندان استفاده می شود. با استفاده از این سیستم ساعات کارکرد هر یک از پرسنل محاسبه می شود و براساس آن دستمزد پرداخت می شود.پیش از ساخت این سیستم ورود و خروج در دفاتر حضور و غیاب ثبت و محاسبه می شد. دستگاه حضور و غیاب در مدل های کارتی، اثر اتنگشتی، دوربین دار و تشخیص چهره ساخته شده است که برای کنترل ورود و خروج پرسنل مورد استفاده قرار میگیرد و به مدیران کمک میکند تا تمام ساعات ورود و خروج، اضافه کاری و ماموریت را برای هر نفر به صورت جداگانه داشته باشد. بر اساس این گزارشات میزان کارکرد هر شخص برای دریافت حقوق و مزایا مشخص می شود.