راما سیستم

راما سیستم


محصولات

Access Control چیست؟

0


Access Control چیست؟

منتشر شده در 1402/02/17


دستگاه اکسس کنترل تشخیص می‌دهد که آیا ورود یا تردد یک فرد به یک مکان مشخص مجاز است یا خیر،همچنین دستگاه کنترل دسترسی کاربرد بسیار بالایی در زمینه کنترل تردد پرسنل و کارکنان یک اداره یا سازمان توسط کنترل تردد اثر انگشتی و یا هر نوع سیستم کنترل تردد هوشمند دیگری دارد.به عنوان مثال دستگاهی که برای کنترل خروج کالاهای یک انبار بکار گرفته می‌شود،و یا دستگاهی که برای محدود کردن دسترسی افراد به یک ساختمان، یک اتاق و یا اموال بخصوصی کاربرد دارد، در واقع انواعی از ابزارهای کنترل دسترسی می‌باشند.دستگاه کنترل دسترسی تنها به افرادی اجازه عبور می‌دهد که برای آنها یکی از روشهای کنترل دسترسی مانند اثر انگشت ، رمز و یا کارت و یا تشخیص چهره، تعریف شده باشد.