آشنایی با مشکلات دستگاه های حضور و غیاب در فصل سرما

آشنایی با مشکلات دستگاه های حضور و غیاب در فصل سرما گاهی عملکرد اسکنر اثر انگشت در هوای سرد مختل شده و شناسایی و ثبت تردد کارکنان به س...

ادامه مطلب